Een werkende tijdlijnfunctionaliteit, waarbij Twiin ziekenhuizen ondersteunt met de implementatie en gecontroleerde livegang van de eerder beproefde leveranciers

Twiin is begin 2020 gestart met een pilot Beeldbeschikbaarheid. In deze pilot werd de tijdlijnfunctionaliteit technisch en functioneel beproefd in een veilige testomgeving. Een tijdlijn is een integraal, plaats en tijdonafhankelijk overzicht van medische gegevens van een patiënt in de eigen werkomgeving. De gegevens zijn hierbij over de grenzen van de zorginstelling heen verzameld.

Voor de tijdlijnfunctionaliteit is gebruik gemaakt van het Twiin afsprakenstelsel, de implementatiehandleiding beeldbeschikbaarheid en er is rekening gehouden met de functionele eisen opgesteld door de Nederlandse Vereniging voor Radiologie (NVvR). De pilot is halverwege 2020 gepauzeerd, om de specificaties met bijbehorende afspraken volledig uit te werken, alvorens ze verder te beproeven. Aan de hand van de Twiin versnellingssessies in de tweede helft van 2020 is het Twiin Afsprakenstelsel v0.7 ontwikkeld. Dit document is volwassen genoeg om in 2021 binnen het project beeldbeschikbaarheid te beproeven in de praktijk.

Deelnemers & scope

Het project Beeldbeschikbaarheid is opgedeeld in twee fasen. In de eerste fase lopen er twee trajecten naast elkaar. Er is een testfase met leveranciers, hierin wordt de implementatiehandleiding beeldbeschikbaarheid beproefd inclusief de gebruikersaspecten van de tijdlijnfunctionaliteit. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een veilige testomgeving waarin alle actoren en transacties uit de implementatiehandleiding beproefd kunnen worden, inclusief de functionele eisen. Parallel aan de testfase met de leveranciers worden aan de hand van de geselecteerde knooppunten in het project Knoop ziekenhuizen benaderd die als eerste begeleid gaan worden om de tijdlijn te realiseren. Met deze ziekenhuizen verkennen wij wat er moet gebeuren in het ziekenhuis om de tijdlijn werkend te krijgen. 

Na het uitvoeren van fase één en het verwerken van eventuele bevindingen, kan de implementatiehandleiding beeldbeschikbaarheid gepubliceerd worden, welke door elk ziekenhuis met bijbehorende leverancier geïmplementeerd kan worden. Het doel in fase twee is om de in fase één voorbereide ziekenhuizen de tijdlijn te laten implementeren. 

Het project Beeldbeschikbaarheid omvat de gehele keten. De keten bestaat uit de zorgverlener die gegevens beschikbaar stelt (brondossierhouder), de zorgverlener die gegevens opvraagt en alle partijen die daartussen zitten. Hierbij maakt Twiin afspraken over hoe de uitwisseling tussen Gekwalificeerde Twiin Knooppunten gaat werken en geeft Twiin advies over de inrichting achter een knooppunt. Het knooppunt is verantwoordelijk, samen met de bij haar aangesloten zorgaanbieders, voor de koppelingen en het applicatielandschap. 

Het project Beeldbeschikbaarheid gaat uit van een geïndexeerde bevraging van beeldvormende onderzoeken inclusief verslag, op basis van het technische integratieprofiel IHE XDS/XCA (pull). Dit betekent dat je als zorgverlener informatie opvraagt over de patiënt. Het opvragen van gegevens kan alleen plaatsvinden na controle van toestemming. 

Doelstelling 2021

Waar mogelijk helpt Project Beeldbeschikbaarheid met de voorbereiding van het koppelen aan gemeenschappelijke voorzieningen, zoals toestemming (Mitz) en technische adressering (ZORG-AB). Voor realisatie van deze koppeling nemen de zorginstellingen zelf rechtstreeks contact op met leverende partijen. Een gemeenschappelijke voorziening levert diensten om samenwerking en interoperabiliteit in de zorg te bevorderen. Een kenmerk is dat meerdere zorgtoepassingen (of use cases) dezelfde functioneel inhoudelijke behoefte hebben en daarvoor gebruik kunnen maken van een gemeenschappelijke voorziening.

Meer weten of meewerken?

Neem contact op via info@twiin.nl