Rol van de stuurgroep

De stuurgroep is besluitvormend als het gaat om het behalen van de programmadoelstellingen, in de opzet van de organisatie, maar ook over (onder andere) tijd, geld, kwaliteit, planning en prioritering.

Echter, aangezien het programma voor een groot deel gaat over draagvlak en gezamenlijkheid, zal de stuurgroep goed luisteren naar de adviesraden. De adviesraad Beeldbeschikbaarheid is het gremium waar inhoudelijke keuzes aangaande beeldbeschikbaarheid worden gemaakt. De stuurgroep neemt deze keuzes over, mits het niet conflicterend is met het behalen van de programmadoelstelling.

De stuurgroep bestaat uit bestuurders van VZVZ, bestuurders namens RSO-NL en ZN is vertegenwoordigd. De stuurgroep wordt voorbereid en geadviseerd door het programmateam.