logo
6 december 2022 14:00 - 16:00 | Online
Op 18 oktober is het rapport 'TxN 2026 - Gezamenlijk groeipad Twiin & Nuts' gepubliceerd (link). Dit rapport is door Twiin en Nuts gezamenlijk opgesteld en beschrijft het groeipad voor het bijeenbrengen van Twiin en Nuts. De conclusie is dat de impact van het toepassen van de genoemde internationale standaarden groot is en niet alleen geldt voor de verpleegkundige overdracht. Naar verwachting heeft het ook impact op het brede ICT-landschap van de Nederlandse Zorg. Daarom willen we graag de visie, het groeipad en de conclusies uit het rapport toetsen met het veld.

In december zullen twee online sessies voor softwareleveranciers in de Nederlandse gezondheidszorg worden georganiseerd waarin uitleg wordt gegeven over 'TxN 2026'. Tijdens deze online sessies zullen de visie, het groeipad en de conclusies uit het rapport vanuit verschillende perspectieven worden toegelicht en samen met de leveranciers worden getoetst. Om een weloverwogen mening over de visie, het groeipad en de conclusies te kunnen vormen is een beeld van de impact voor leveranciers noodzakelijk. Tijdens de sessie zal daarom uitgebreid worden stilgestaan bij de vraag: Wat betekent dit voor mij als leverancier? Er zal daarnaast voldoende ruimte zijn voor dialoog tussen de auteurs, leveranciers en andere stakeholders.

Medewerkers van leveranciers kunnen zich voor één van beide sessies inschrijven via https://www.formdesk.com/vzvz/aanmelden_leverancierssessie_Twiin_roadshow