Toolkit

De toolkit bevat hulpmiddelen voor deelname en implementatie aan het Twiin Afsprakenstelsel. Je kunt hierbij denken aan posters, checklisten, modelovereenkomsten, FAQ's en praktijkvoorbeelden.

Klik op een onderwerp en de download start automatisch.

Toolkit

Samenwerkingsovereenkomst          Poster voor zorgaanbieders          Vertrouwensmodel Twiin

 

Format IHE Metadata                         Format Logging                             Format XDS beheerdersrolGroeimodel Twiin                               Format BSN gebruik                      Factsheet Notified Pull