Verbinden op landelijk niveau?

Twiin heeft een pragmatische visie over hoe we binnen een beperkt aantal jaren tot een meer efficiënte, kwalitatieve, samenhangende manier komen voor het beschikbaar maken en uitwisselen van digitale patiëntgegevens.

Ons gezamenlijk doel: een landelijk afsprakenstelsel realiseren op alle lagen van het interoperabiliteitsmodel voor het veilig en betrouwbaar delen van gegevens in de zorg.

Lees meer over Twiin
Beeldbeschikbaarheid
Beeldbeschikbaarheid
eOverdracht
Overdracht
Basisgegevensset Zorg
Basisgegevensset Zorg

Twiin realiseert afspraken, gemeenschappelijke voorzieningen & knooppunten

Ook aansluiten bij Twiin?
Programma Twiin werkt vanuit een visie gebaseerd op knooppunten en gemeenschappelijke voorzieningen. De knooppunten zorgen voor verbindingen met bestaande omgevingen.
Werkwijze
1

Verkennen en ontwerpen
Realiseren van een afsprakenstelsel

2

Beproeven
Ondersteunen bij beproeven van afsprakenstelsel

3

Implementeren
Faciliteren bij beweging landelijke uitrol